Dodacie podmienky

Dodacie podmienky LensEuropa, s.r.o

Možnosť dodania: 

  • Slovenská pošta
  • Po dohode je možný aj osobný odber (miesto odberu závisí od dohody)

************************************************

Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim ručí dopravca.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne.

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou. Tovar je možné po dohode prebrať aj osobne.

Platobné podmienky

  • vkladom na účet
  • dobierka
  • bezhotovostný prevod

***************************************

Bezhotovostný prevod

Číslo účtu: 2601067605 / 8330

IBAN: SK2783300000002601067605

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: číslo faktúry

Poznámka: meno zákazníka/názov firmy

********************************

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v stanovenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, doba expedície objednaného tovaru začína plynúť tretím pracovným dňom po dni, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

***************

Osobný odber

***************

Osobný odber je možný po individuálnej dohode.